Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana údajov

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov (znenie z 18. 01. 2019 – 221084298) sme vypracovali, aby sme vám podľa predpisov Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EÚ) 2016/679 a zákona o ochrane údajov (DSG) objasnili, aké údaje zhromažďujeme, ako tieto údaje využívame a aké možnosti rozhodnutia sa máte vy ako návštevník tejto webovej stránky.

Žiaľ, z podstaty veci vyplýva, že znenie týchto vyhlásení má veľmi technickú formu, pri vypracovaní sme sa však snažili najdôležitejšie veci popísať čo najjednoduchšie a najjasnejšie.

Automatické uchovávanie údajov

Ak dnes navštívite webové stránky, určité informácie sa automaticky vytvoria a uložia do pamäte, tak je tomu aj na tejto webovej stránke.

Ak, práve ako teraz, navštívite našu webovú stránku, náš webový server (počítač, na ktorom je uložená táto webová stránka), automaticky uloží údaje ako je

 • adresa (URL) vyvolanej webovej stránky
 • prehliadač a adresa prehliadača
 • použitý prevádzkový systém
 • adresa (URL) predchádzajúcej navštívenej stránky (Referrer URL)
 • hostname a IP adresa prístroja, z ktorého bol vykonaný prístup
 • dátum a čas

v súboroch údajov (webserver log files).

Webserver logfiles sú uschovávané spravidla dva týždne a potom sa automaticky vymažú. My tieto údaje nepostupujeme ďalej, nemôžeme však vylúčiť, že tieto údaje v prípade protizákonného konania nebudú prezerané.

Právnym základom podľa článku 6 odsek 1 f GDPR (zákonnosť spracovania) je, že existuje oprávnený záujem na umožnení bezchybného fungovania tejto webovej stránky zaznamenávaním protokolových súborov webového servera.

Uschovávanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré nám na tejto webovej stránke elektronicky sprostredkovávate, napríklad meno, e-mailová adresa, poštová adresa alebo iné osobné údaje v rámci zaslania formulára alebo komentára v blogu, budú u nás spolu s časom a adresou IP použité len na príslušne uvedený účel, bezpečne uschované a nebudú postupované tretím subjektom.

Vaše osobné údaje využívame tak len na komunikáciu s tými návštevníkmi, ktorí si kontakt vyslovene želajú, a na realizovanie služieb a produktov ponúkaných na tejto webovej stránke. Tieto osobné údaje bez súhlasu nepostupujeme ďalej, nemôžeme však vylúčiť, že tieto údaje v prípade protizákonného konania nebudú prezerané.

Ak nám svoje osobné údaje zašlete e-mailom – teda nie cez túto webovú stránku – nevieme zaručiť bezpečný prenos a ochranu vašich údajov. Odporúčame vám, aby ste dôverné údaje nikdy nezasielali bez šifrovania formou e-mailu.

Právnym základom podľa článku 6 odstavec 1 a GDPR (zákonnosť spracúvania) je, že nám poskytnete súhlas na spracovanie vami uvedených údajov. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať – postačí neformálny e-mail, naše kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Práva podľa všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov

Podľa ustanovení GDPR a rakúskeho zákona o ochrane vám principiálne prináležia nasledovné práva:

 • Právo na opravu (článok 16 GDPR)
 • Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) (článok 17 GDPR)
 • Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 GDPR)
 • Právo na informovanie – Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (článok 19 GDPR)
 • Právo na prenosnosť údajov (článok 20 GDPR)
 • Právo namietať (článok 21 GDPR)
 • Právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania (článok 22 GDPR)

Ak si myslíte, že spracúvanie vašich údajov protirečí právu na ochranu údajov alebo vaše nároky vyplývajúce právnej ochrany údajov boli porušené iným spôsobom, môžete podať sťažnosť u dozorného úradu, ktorým je v Rakúsku Úrad na ochranu osobných údajov, ktorého webovú stránku nájdete na webovej adrese https://www.dsb.gv.at/.

Vyhodnotenie správania sa návštevníkov

V nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov vás informujeme o tom, či a ako vyhodnocujeme údaje vašej návštevy na tejto webovej stránke. Vyhodnocovanie zhromaždených údajov sa vykonáva spravidla anonymne a my nemôžeme vyvodiť z vášho správania na tejto webovej stránke vašu identitu.

Viac o možnostiach odporovať tomuto vyhodnocovaniu údajov návštevníkov sa dozviete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane osobných údajov.

Šifrovanie TLS s https

Https používame na bezpečné prenášanie dát na internete (ochrana údajov s prijatí primeraných technických opatrení článok 25 odstavec 1 GDPR)). Využívaním TLS (Transport Layer Security), šifrovacím protokolom na bezpečný prenos údajov na internete sme schopní zabezpečiť ochranu dôverných údajov. Používanie tohto zabezpečenia prenosu údajov rozpoznáte podľa malého symbolu kľúča vľavo hore v prehliadači a použitia schémy https (namiesto http) ako súčasti našej internetovej adresy.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov Google Fonts

Používame Google Fonts firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) na našej webovej stránke. Používanie Google Fonts sa vykonáva bez autentifikácie a neodosielajú sa žiadne cookies na Google Fonts API. Ak vlastníte účet Google, žiadne vaše kontaktné údaje Google účtu nebudú počas používania Google Fonts prenášané na Google. Google registruje len používanie CSS a používaných fontov a tieto údaje bezpečne ukladá. Viac k týmto a ďalším otázkam nájdete https://developers.google.com/fonts/faq?tid=221084298.

Ktoré údaje sú registrované spoločnosťou Google a na čo sa tieto údaje používajú si môžete prečítať na https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Zdroj: Vyhotovené s generátorom tiráže z firmenwebseiten.at
Zdroj: Vyhotovené s Datenschutz Generator von firmenwebseiten.at

This post is also available in: English Deutsch Magyar