Škatule na nebezpečný tovar s certifikáciou 4G

Č. 1
Poklopový uzáver v tvare dvojitého písmena T s plastovou lepiacou páskou vystuženou vláknami, šírka 50 mm.

Č. 2, 5
Skladacie veko v tvare dvojitého písmena L s plastovou lepiacou páskou vystuženou vláknami, šírka 75 mm, dodatočné dvojité opáskovanie plastovou páskou (11,5 mm).

Vnútorné balenie v prípade chemických výrobkov musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi:

  • Použitie nehorľavého absorpčného materiálu (VERMIKULIT)
  • Použitie materiálu tlmiaceho nárazy (polystyrénová výplň FILLPACK)
Č. výr. Označenie rozmery D x Š x V v mm Kval (lit)
Objem
(kg)
Hmotnosť brutto
Baliaca
skupina
(kg)
Hmotnosť obalu
504 001 Škatule na nebezpečný tovar Nr. 1
Test. č.: 4G/X5/S/96
A/PA-02/3050
i.L. 
A.M.
175 x 155 x 213 
180 x 160 x 225
24 c 6 5 I (X) 0,2
504 002 Škatule na nebezpečný tovar Nr. 2
Test. č.: 4G/X17/S/96
A/PA-02/3054
4G/Y26/S/99 A/PA-02/5051
i.L. 
A.M.
325 x 245 x 320 
335 x 255 x 340
37 cb 24 17 I (X) 0,8
504 003 Škatule na nebezpečný tovar Nr. 3
Test. č.: 4G/X21/S/96
A/PA-02/3054
i.L. 
A.M.
360 x 260 x 300 
370 x 270 x 320
37 cb 28 21 I (X) 0,9
504 004 Škatule na nebezpečný tovar Nr. 4
Test. č.: 4G/X43/S/96
A/PA-02/3054
i.L. 
A.M.
390 x 390 x 430 
400 x 400 x 450
37 cb 65 41 I (X) 1,5
504 005 Škatule na nebezpečný tovar Nr. 5
Test. č.: 4G/X54/S/96
A/PA-02/3057
4G/Y85/S/98 A/PA-02/5051
i.L. 
A.M.
570 x 370 x 390 
600 x 400 x 450
TS 150 82 51 I (X) 2,5

Sperrholzkiste geprüft 4D

  • 4 druhy
  • vodotesne zlepené
  • vhodné na námornú dopravu
  • kompletne hotové
  • na želanie dodávané aj v dieloch
Č. výr. Označenie d x š x v (mm) brutto max. v kg hmotnosť obalu (kg)
205 001 Debna na nebezpečný tovar 4D č. 1
Číslo skúšky: UN 4D/ X180/S/A/PA-02/3100
A.M.
i.L.
800 x 600 x 900
670 x 560 x 760
180 45
205 002 Debna na nebezpečný tovar 4D č. 2
Číslo skúšky: UN 4D/ X210/S/A/PA-02/2987
A.M.
i.L.
800 x 600 x 700
670 x 560 x 560
210 40
205 003 Debna na nebezpečný tovar 4D č. 3
Číslo skúšky: UN 4D/ X105/S/A/PA-02/2987
A.M.
i.L.
600 x 400 x 700
470 x 360 x 560
105 35
205 004 Debna na nebezpečný tovar 4D č. 4
Číslo skúšky: UN 4D/ X50/S/A/PA-02/3094
A.M.
i.L.
400 x 400 x 400
270 x 360 x 260
50 30

Obalový materiál pre škatule na nebezpečný tovar

  • Vermikulit
  • Polystyrénová výplň Fillpack
  • Vystužené lepiace pásky

Polystyrénová výplň Fillpack

Výr. č. Označenie dodacia jednotka
620 002 Fillpack min. 1 kotúče
1/2 m³ per kotúče / ca 3 kg

Vystužené lepiace pásky

Art.Nr. Označenie dodacia jednotka
600 310 Vláknami vystužená lepiaca páska
50 mm šírka
min. 3 kotúče
Obsah/kartón: 18 kotúčov / cca 50 bm
600 311 Vláknami vystužená lepiaca páska
75 mm šírka
min. 3 kotúče
Obsah/kartón: 12 kotúčov / cca 50 bm

 


Vermikulit

Absorpčný materiál pre obaly na nebezpečný tovar

Vermiculite
Výr. č. Označenie dodacia jednotka
620 004 Vermiculite min. 1 vrece
Obsah vreca: cca 100 l

Nálepky na nebezpečný tovar

Účelom nálepiek na nebezpečný tovar je upozorniť logistických pracovníkov na riziká hroziace pri preprave.

Gefahrengutaufkleber

This post is also available in: English Deutsch Magyar