Tiráž

Informačná povinnosť podľa §5 zákona o elektronickom obchodovaní, §14 zákonníka o spoločnostiach, §63 živnostenského poriadku a zverejňovacej povinnosti podľa §25 mediálneho zákona.

PAWEL packing & logistics GmbH
Hellingstraße 2,
1020 Viedeň,
Rakúsko

Predmet podnikania: Obchodovanie s drevom s obalovým materiálom z dreva a vlnitej lepenky, výroba obalových materiálov z dreva a vlnitej lepenky, poskytovateľ služieb v oblasti balenia
IČ-DPH: ATU 63782936
Číslo zápisu v obchodnom registri: 301530b
Registrový súd: Obchodný sud Viedeň (Handelsgericht Wien)
Sídlo firmy: Viedeň

Tel.: 0043 1 602 13 22
Fax: 0043 1 603 25 28
E-Mail: pawel@pawel.at

Členstvo v: Obchodnej komore Viedeň

Dozorný orgán/živnostenský úrad: Magistrátny okresný úrad II. okresu

Konateľ
Ing. Mag. Michael Pawel

Urovnanie sporov EÚ

Podľa nariadenia o online riešení spotrebiteľských sporov (nariadenie ODS) by sme vás chceli informovať o online platforme pre riešenie sporov (platforma OS).

Spotrebitelia majú možnosť podávať sťažnosti na online platforme pre riešenie sporov Európskej komisie na odkaze http://ec.europa.eu/odr?tid=221084298. Príslušné kontaktné údaje nájdete vyššie v našej tiráži.

Chceli by sme vás však upozorniť, že nie sme ochotní alebo povinní zúčastniť sa procese riešenia sporov pred rozhodcovským orgánom v záležitostiach spotrebiteľov.

Ručenie za obsahy na tejto webovej stránke

Obsahy tejto webovej stránky neustále vyvíjame a našou snahou je poskytovať korektné a aktuálne informácie. Žiaľ, ručenie za správnosť všetkých obsahov na tejto webovej stránke, najmä za obsahy poskytnuté tretími stranami, prevziať nevieme.

Ak by ste objavili problematické alebo protiprávne obsahy, prosíme, aby ste nás o tom bezodkladne informovali, kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Ručenie za odkazy na tejto webovej stránke

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky, za obsah ktorých nenesieme zodpovednosť. Nie sme povinní ručiť za odkazované webové stránky podľa § 17 ECG, pretože sme nemali a nemáme vedomosť o protiprávnych činnostiach, a takéto nezákonnosti sme doteraz ani nezaznamenali; ak by sme zistili nezákonnosti, tieto odkazy by sme okamžite odstránili.

Ak by ste objavili protiprávne odkazy na našej webovej stránke, prosíme, aby ste nás kontaktovali, kontaktné údaje nájdete v tiráži.

Upozornenie na autorské práva

Všetky obsahy tejto webovej stránky (obrázky, fotografie, texty, videá) podliehajú autorskému právu. V prípade potreby budeme právne stíhať neoprávnené využívanie častí obsahov našej stránky.

Preukázanie pôvodu obrázkov

Obrázky, fotografie a grafy na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom.

Všeobecné obchodné podmienky

Tu nájdete na stiahnutie naše všeobecné obchodné podmienky vo formáte PDF.

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov nájdete tu.

This post is also available in: English Deutsch Magyar