Stausäcke

Vhodné na ochranu:

 • Cenných a/alebo veľmi citlivých elektronických prístrojov
 • Mrazeného tovaru, napr. ovocia, mäsových a mliečnych výrobkov
 • Väčšieho strojového vybavenia a dielov
 • Väčších rúr, špeciálnych zásielok
 • Konzerv, fliaš a keramiky
 • Škatúľ, debien a vriec
 • Papierových zvitkov a hárkov
 • Veľkých domácich spotrebičov
 • Sudov a nádob
 • Tovaru uloženého na paletách
 • a mnohého ďalšieho

Oblasť použitia:

 • Lode vrátane chladiarenských lodí
 • Kontajnery
 • Železničné vozne
 • Nákladné vozidlá

Bezpečnostná pečať

Bezpečnostná pečať pozostáva z dvoch do seba zapadajúcich, pevne spojených dielov, ktoré sa dajú rozpojiť iba pôsobením sily. Pečať sa pred prepravou umiestni na dvere kontajnera.


Bezpečnostná lepiaca páska

Lepiaca páska vystužená sklenými vláknami pre najvyššie zaťaženie.


Tiltwatch ®

Indikátory preklopenia:

Tieto indikátory sú navrhnuté pre výrobky, ktoré sa môžu premiestňovať len vo vzpriamenej polohe.

Ak sa výrobok skladuje alebo prepravuje príliš naklonený alebo dokonca hore nohami, indikátor to viditeľne preukáže.

 

Tiltwatch

Shockwatch ®

Indikátory otrasu:

Tieto indikátory poskytujú dobre viditeľné varovanie pred neprimeranou manipuláciou tovaru počas prepravy.

Indikátory otrasu pracovníkov pri skladovaní a preprave upozornia, že manipulácia s tovarom je monitorovaná. Ak sa vyskytnú otrasy nad rámec vopred stanovených akceptovateľných limitov, indikátory o tom poskytnú nezvratný dôkaz.

Východiskovou bázou pre výber správneho indikátora otrasu Shock-Watch® Labels je veľkosť balíka v metroch kubických (D x Š x V), ako aj celková hmotnosť vrátane obalu. V ľavom stĺpci zvoľte rozsah hmotnosti a v hornom riadku rozsah objemu. Na priesečníku riadku s hmotnosťou a stĺpca s objemom odčítajte príslušnú hodnotu citlivosti.

 

Shockwatch

MAG 2000 (Shockwatch)

Strážca pred otrasmi:

MAG 2000 slúži na monitorovanie prepravy a skladovania mimoriadne ťažkých výrobkov citlivých na otrasy, ako sú kontajnery, vlakové vozne, tlačiarenské stroje, nákladné vozidlá a priemyselné zariadenia.

Vďaka vysokej presnosti, jednoduchej manipulácii, možnosti vrátenia do pôvodnej polohy a širokému rozpätiu od 0,5 do 40 g je MAG 2000 univerzálny nástroj na monitorovanie prepravy.

MAG 2000 pracuje na základe magnetického princípu. V prípade otrasu sa oranžový magnet indikátora posunie do viditeľnej polohy a ukáže smer otrasu. MAG 2000 sa dá špeciálnym kľúčom vrátiť do pôvodnej polohy, vďaka čomu je opakovane použiteľný Okrem toho sa dá zapečatiť na ochranu pred manipuláciou.

MAG 2000 má samolepiacu zadnú stranu, ako aj predvŕtané montážne otvory.

 

MAG 2000 (Shockwatch)

This post is also available in: English Deutsch Magyar