Naša spoločnosť

Sme úspešná a inovatívna baliarenská spoločnosť s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k životnému prostrediu.

Zákazníci

Naším hlavným cieľom je čo najrýchlejšie splniť individuálne želania zákazníkov. Vyvíjame zákazkové riešenia a prostredníctvom kompletných logistických riešení sa snažíme dosiahnuť najvyšší možný úžitok pre zákazníkov. Početné ocenenia a patenty dokazujú naše vynikajúce odborné znalosti a inovatívnosť v oblasti balenia tovaru, ktoré pre našich zákazníkov neustále ďalej rozvíjame.

Svojich zákazníkov a dodávateľov pokladáme za partnerov.

Zamestnanci

Veľmi nám záleží na tom, aby sme u zamestnancov posilnili zodpovednosť, vlastnú iniciatívu a priebežné zlepšovanie pracovných postupov. Aktívnym navrhovaním pracovísk sa snažíme vytvárať nielen bezpečné, ale aj príjemné pracovné podmienky.

Životné prostredie

V rámci firmy sa snažíme o minimálnu spotrebu efektívnym využívaním surovín a energie. Nevyhnutne vznikajúci odpad triedime. Neustále sa snažíme zlepšovať svoje environmentálne správanie aj nad rámec zákonných požiadaviek.

Unser Unternehmen

História

Balenie a odosielanie zásielok je našou profesiou už vyše sto rokov, od roku 1898. Zo stolárstva vyrábajúceho debny a nábytok sme sa vypracovali na poprednú baliarenskú a logistickú spoločnosť v Rakúsku.

Toto odovzdávanie skúseností a znalostí, ktoré prebieha celé generácie, tvorí základ nášho rozsiahleho know-how a našej spoľahlivosti. Dokazujú to aj početné národné a medzinárodné ocenenia a patenty.

Geschichte

Zdroje

Disponujeme areálom s rozlohou cca 20 000 m² pri prístave vo Freudenau, moderným technickým vybavením, zariadením na prekládku tovaru s hmotnosťou vyše 30 t a celosvetovými kontaktmi, vďaka čomu patríme k najvýkonnejším špecialistom v oblasti balenia tovaru v Rakúsku. Na riešenie potrieb zákazníkov je k dispozícii 40 našich vlastných zamestnancov a navyše udržiavame intenzívne kontakty so špecialistami doma i v zahraničí.

Okrem toho máme veľký sklad so štandardnými obalmi.

Odborné znalosti

Navrhovanie individuálnych obalových riešení pre leteckú, cestnú a námornú dopravu je u nás na dennom poriadku. Dokážeme vyrobiť ľubovoľné obaly, od obalov na nebezpečný tovar až po kontajnery. Aj v oblasti komplexných logistických riešení týkajúcich sa obalov sme kontaktným partnerom č. 1. Ukážkové outsourcingové riešenie sme realizovali pre spoločnosť Schindler Fahrtreppen und Aufzüge AG.

Resourcen

Členstvá a certifikáty

Certifikát TÜV 9001:2015

ISO 9001:2015 je zavedeným a celosvetovo uznávaným štandardom pre certifikáciu systémov riadenia kvality.

AEO-F
Ako certifikovaná spoločnosť AEO-F zabezpečujeme aj zjednodušené colné konania
ISPM15

Dodávame vám exportné obaly zodpovedajúc medzinárodným predpisom, ktoré sú opatrené našou pečiatkou.

INPRO
Rakúsky zástupca poprednej medzinárodnej obalovej asociácie INPRO: www.inprogroup.com

This post is also available in: English Deutsch Magyar